Uitvoering

Tijdens de bouw of verbouw van een pand controleert O&T Group of de uitvoering van het ontwerp volgens plan gebeurt en of het gewenste brandveiligheidsniveau bereikt wordt. Zo nee, dan zal onze adviseur bijsturen. Wanneer er bewust wordt afgeweken van de oorspronkelijke tekeningen en berekeningen, dan denken wij mee over alternatieven die minstens net zo brandveilig zijn.
Bij panden waarin cruciale processen plaatsvinden kan O&T, voordat het gebouw de fase van gebruik en beheer in kan, controleren of de brandveiligheidsinstallaties voldoen aan de vooraf gestelde eisen door middel van commissioning.

Kevin Truijens

Vragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Contact