Onze diensten

Brandveilige gebouwen waarin het prettig leven of werken is. Dat is waar O&T Group voor staat. Onze adviseurs helpen u graag om dit te realiseren.

Van architect, ingenieur, tot projectontwikkelaar, en natuurlijk ondernemers; wij spreken uw taal en in alle fasen van een project denken wij met u mee en ontzorgen wij u op het gebied van brandveiligheid.

Of het nu om een compleet traject gaat, of om advies op deelgebieden; wij staan voor u klaar!

Ontwerp
  • Ontwerp

Een goed begin is het halve werk.

Wanneer er bij het maken van een ontwerp direct rekening wordt gehouden met de brandveiligheidseisen die uzelf, de wetgever en eventueel uw verzekering stelt, dan voorkomt dit grote en vaak dure aanpassingen achteraf. Via een ‘Quick scan’ kunnen we uw tekeningen met een helicopterview controleren op de belangrijkste brandveiligheidspunten.

Wanneer u wilt, gaan wij daarna dieper in op de details, om de brandveiligheid van het begin af aan te waarborgen. O&T streeft ernaar om de benodigde brandveiligheidsmaatregelen op de minst ingrijpende manier toe te passen. Ondersteuning bij het benodigde tekenwerk en het aanvragen van de vereiste vergunningen behoort ook tot onze diensten.

Meer informatie
Exit
  • Uitvoering

De bouw of verbouw van uw pand is gestart.

Desgewenst voert O&T Group controles uit op het gebied van brandveiligheid. Onze adviseur kan afwijkingen op tijd constateren en hiermee de kwaliteit van de brandveiligheidsvoorzieningen waarborgen.

Wanneer tijdens deze fase de (gebruiks)wensen voor het pand wijzigen en hierdoor de beoogde brandveiligheidsvoorzieningen met de plannen in conflict komen, dan zoeken wij voor u naar het meest aanvaardbare alternatief. Hierbij kijken we naar mogelijkheden binnen wet- en regelgeving maar ook naar de technische en economische haalbaarheid.

U kunt O&T Group ook laten controleren of brandveiligheidsinstallaties voldoen aan de vooraf gestelde eisen en of zij in cohesie werken zoals ontworpen in het brandveiligheidsconcept door middel van commissioning. Door de uitgebreide test weet u zeker dat de installatie bij oplevering goed werkt.

Meer informatie
Exit
Wordt het brandveiligheidsniveau nog steeds behaald?
  • Beheer

Wordt het brandveiligheidsniveau nog steeds behaald?

Na oplevering is het belangrijk om met regelmaat te controleren of het gewenste brandveiligheidsniveau nog steeds gehaald wordt. Een brandveilig gebouwd gebouw met de benodigde voorzieningen op het gebied van bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen kan door nieuwe richtlijnen, aanpassingen aan het pand, of het gebruik ervan en slijtage van installaties soms niet meer aan de brandveiligheidseisen voldoen. Dan is er actie nodig. O&T Group kan tijdens een brandveiligheidsinspectie nagaan, of en welke maatregelen er nodig zijn. Middels een ‘Toezichtarrangement conform NEN 6060’ kunnen wij de brandveiligheid van grote brandcompartimenten toetsen. Wilt u altijd snel en makkelijk uw tekeningen kunnen bekijken? Dat kan met onze dienst ‘Tekeningenbeheer’.

Meer informatie
Kevin Truijens

Vragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Contact